آزمایشگاه ها و کارگاه ها

  آزمایشگاه ها و کارگاه ها

                     آزمایشگاه روانشناسی از سال 1383 با هدف انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دایرگردیده و تا به‌ حال فعال می‌باشد.لیست وسایل موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذیل می‌باشد:

  1. مترونوم

  2. دستگاه لرزش سنج مارپیچ، مدل RT-801-H

  3. دستگاه ترسیم در آئینه، مدل RT-814-T

  4. دستگاه آرامش بخش الکترونیک، مدل RT-865

  5. دستگاه شمارنده و زمان سنج دیجیتال، مدل ) RT-8142 عدد)

  6. دستگاه بازی برج هانوی

  7. دستگاه بیوفیدبک، مدل RT-834

  8. دستگاه ترکیب رنگ، مدل RT-781

  9. دستگاه آلارم شب ادراری، مدل RT-827

  10. تست هماهنگی حرکتی

  11. دستگاه تاشیستوسکوپ، مدل RT-887

  12. تست وکسلر (17 عدد)

  13. دستگاه دقت و هدف گیری، مدل RT-814-D

  14. دستگاه تعارض سنج، RT-722 (2عدد)

  15. دستگاه شمارنده (5عدد)

  16. دستگاه سنگینی سنج، مدل RT-881

  17. دستگاه لرزش سنج، مدل RT-801-L

  18. دستگاه الکتروشوک، مدل RT-826

  19. دستگاه الکترو شوک، مدل RT-863

  20. دستگاه سرعت سنج تایپ، مدل RT-867

  21. دستگاه ادیومتراسکرینینگ پیشرفته، مدل ASA

  22. دستگاه کولیس سنجش احساس دو نقطه ای

  23. تست لینکلن اوزوتسکی (2عدد)

  24. آزمون برج لندن

  25.  CD های آموزشی تست ها و دستگاه ها (63 عدد)

  26. تست های روانشناسی (147 عدد): ( در حوزه های شخصیت، بالینی،اجتماعی،هوش و ....................)

  لازم به توضیح است با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و انجام خدمات مربوطه ضرورت بروزرسانی و تجهیز بیشتر آزمایشگاه امری مهم و ضروری است.

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image