تاریخچه

 

معرفی دانشکده


دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا با قریب    ۴۰  سال قدمت که در سال ۱۳۸۱ از ساختمان دانشکده علوم پایه تفکیک و در یک ساختمان مجزا در ۵ طبقه مستقر شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۷ از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به اسم دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی که شامل ۵ رشته بود جدا و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود در حال حاضر دانشکده با دارا بودن اعضای هیأت علمی و حدود ۱۸ نفر از کارکنان توانمند و مجرب، فضاها- امکانات- و کارگاه آموزشی و پژوهشی مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گروه های آموزشی این دانشکده که شامل حسابداری  علوم اقتصادی، علوم اجتماعی  روانشناسی و علوم سیاسی می باشد و در مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف دانشجو می پذیرند. هم اکنون ۴۱ عضو هیأت علمی تمام وقت متشکل از ۲ نفر استاد ۱۶نفردانشیار و ۲۳ نفر استادیار در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی علاوه بر انجام آموزش در شاخه های مختلف تخصصی در حال انجام فعالیت های پژوهشی می باشد. این دانشکده شامل یک آزمایشگاه روان شناسی می باشد.  در حال حاضر بیش از۱۱۳۶ نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند که از بین آنان کارشناسی 947 نفر و نزدیک به 301 نفر کارشناسی ارشد و 64 نفر دکتری در حال تحصیل هستند.