ریاست دانشکده

محمد رضا ذوقی پایدار

محمد رضا ذوقی پایدار 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

تلفن مستقیم 08138303201

 تلفن داخلی:  254 

 

 آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

 

  •