ریاست دانشکده

روح اله سهرابی

روح اله سهرابی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

تلفن مستقیم 08138303201

 تلفن داخلی:  254 

دکتر روح اله سهرابی دکترای تخصصی مدیریت تولید وعملیات گروه حسابداری

 آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

 

  •