نمایشگر یک مطلب

 

       نام    

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

081-38303211

242

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

081-38303211

309

آرزو

شهپر روانشناسی 081-38303211 300  

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

081-38303211

239

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست ودبیر خانه دانشکده

08138303211

254

 دکتر محمد رضا

ذوقی پایدار

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

08138303201

254

دکترعباس

افلاطونی

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

081-38303208

282

دکتر رضا

سلیمانی

معاون آموزشی

081-38303205

304

هاله

اسماعیلی

کارشناس علوم سیاسی

081-38303211

296

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081-38303211

262

خورشیدی

حمید رضا

مسئول آبدارخانه 

081-38303211

226

 

فریبا

تیموری‌طیب

اپراتور

081-38303210-11

202

فریبا

پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

081-38303211

233

عباس

بیات

کارشناس پژوهشی

081-38303211

266

 

لیلا

نائینی

کتابدار

081-38303211

242

 

محسن

         

ملکی

مدیر سیستم آموزش دانشکده

081-38303211

304

جمال

ثابتیان

کارشناس  تحصیلات تکمیلی

081-338303211

234

       

رضا

 

   

   رضایی

 

 

    کارشناس گروه         حسابداری

 

081-38303211

 

          273

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌  دانشکده

081-38303211

283

حمید

نظری

مسئول دبیرخانه

08138303211

245

 

رسول

    یعغوبی

کارپرداز

08138303211

 

 

 

 


 

دفترچه تلفن