نمایشگر یک مطلب

 

       نام    

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

081-38303211

242

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

081-38303211

309

مصطفی

ااکبری متقی روانشناسی 081-38303211 300

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

081-38303211

239

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست دانشکده

08138303211

254

 دکتر روح‌اله

سهرابی

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

08138303201

254

دکترعباس

افلاطونی

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

081-38303208

282

دکتر رضا

سلیمانی

معاون آموزشی

081-38303205

304

هاله

اسماعیلی

کارشناس علوم سیاسی

081-38303211

296

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081-38303211

262

 

 

مسئول آبدارخانه 

081-38303211

226

 

فریبا

تیموری‌طیب

اپراتور

081-38303210-11

202

فریبا

پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

081-38303211

233

فهیمه

رضیان

کارشناس پژوهشی

081-38303211

266

لیلا

نائینی

کتابدار

081-38303211

242

 

محسن

         

ملکی

مدیر سیستم آموزش دانشکده

081-38303211

304

جمال

ثابتیان

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

081-338303211

234

       

     مهدی

 

   

       رضایی

 

 

    کارشناس گروه         حسابداری

 

081-38303211

 

          273

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

081-38303211

283

 

 

مسئول دبیرخانه

08138303211

245

 

علی

       شعبانی

کارپرداز

08138303211

 

 

 

 


 

دفترچه تلفن