نام    

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

08131401825

1825

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

08131401901

1901

آرزو

شهپر روانشناسی 08131401862 1862  

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

08131401805

1805

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست ودبیر خانه دانشکده

08131401804

1804

 دکتر محمد رضا

ذوقی پایدار

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

08131401803

1803

دکترافشین

افضلی

معاون آموزشی

08131401823

1823

دکترمحمد

مبارکی

معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

08131401934

1904

هاله

اسماعیلی

کارشناس علوم سیاسی

08131401867

1867

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081314018521

1852

 

 

مسئول آبدارخانه 

08131401819

1819

 

فریبا

تیموری‌طیب

مسول دفتر معاونت آموزش

08131401904

1904

فریبا

پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

08131401872

1872

عباس

بیات

کارشناس پژوهشی

08131401822

1822

 

لیلا

نائینی

کتابدار

08131401825

1825

 

محسن

         

ملکی

مدیر سیستم آموزش دانشکده

08131401902

1902

 

 

کارشناس  تحصیلات تکمیلی

08131401841

1841

 

       

رضا

 

   

   رضایی

 

 

    کارشناس گروه         حسابداری

 

08131401857

 

1857

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌  دانشکده

08131401827

1827

حمید

نظری

مسئول دبیرخانه

08131401804

1804

 

میثم

    شورچه

امین اموال

08131401818

1818

 

 

 


 

دفترچه تلفن