نام  

   

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

08131401825

1825

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

08131401901

1901

آرزو

شهپر روانشناسی 08131401862 1862  

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

08131401805

1805

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست

08131401804

1804

 دکتر محمد رضا

ذوقی پایدار

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

08131401803

1803

دکترافشین

افضلی

معاون آموزشی

08131401823

1904

دکترمحمد

مبارکی

معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

08131401934

1821

هاله

اسماعیلی

کارشناس علوم سیاسی

08131401867

1867

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081314018521

1852

محمود

شکوهی زاده

کارشناس گروه علوم اجتماعی

08131401819

1872

فریبا

تیموری‌طیب

مسول دفتر معاونت آموزش و دبیر خانه

08131401904

1809

 

 

 

 

 

 

عباس

بیات

کارشناس پژوهشی

08131401822

1822

لیلا

نائینی

کتابدار

08131401825

1826

 

محسن

         

ملکی

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

08131401902

1841

امیر حسین

صدری

مدیر سیستم (کارشناس آموزش)

08131401841

1902

       

رضا

 

   

   رضایی

 

 

    کارشناس گروه         حسابداری

 

08131401857

 

1857

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌  دانشکده

08131401827

1827

انتظامات -----

-----

0813401810 1810

 

 

   

امین اموال

08131401818

1818

 

 

 


 

دفترچه تلفن