نمایشگر یک مطلب

 

       نام    

  نام خانوادگی

 عنوان سازمانی

  شماره مستقیم

   شماره داخلی

     عکس

احمد

محمدی اکمل

کتابدار

081-383032010

242

امراله

تمسکی

مسئول آموزش

081-38303204

309

امین

ابراهیم زاده رجایی

کارشناس گروه روانشناسی

383032010-11-081

300

حجّت‌الله

مینائی

مدیر امور عمومی

081-38303209

239

حمید

نظری فتح

مسئول دفتر ریاست دانشکده

081-38303206

254

دکتر حاتم

حسینی

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

081-38303206

254

دکتر یداله

هنری لطیف پور

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

081-38303208

282

دکتر روح اله

سهرابی

معاون آموزشی

081-38303205

304

هاله

اسماعیلی

کارشناس علوم سیاسی

081-383032010

296

سامره

حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

081-383032010

262

سکینه

کهنوشی

مسئول آبدارخانه و نامه رسان

081-383032010

226

فریبا

تیموری‌طیب

اپراتور

081-38303210-11

202

 

 

 

فریبا

پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

383032010-081

233

فهیمه

رضیان

کارشناس پژوهشی

081-383032010

266

لیلا

نائینی

کتابدار

383032010-081

242

 

محسن

         

ملکی

مدیر سیستم آموزش دانشکده

38303205-081

304

مصطفی

اکبری متقّی

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

081-38303208

234

       

        معصومه

 

   

          رجبی

 

    کارشناس گروه         حسابداری

 

081-3032010-11

 

          273

 

نادر

زارعی سینا

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

081-383032010-11

283

ناهید

محمدی فر

مسئول دبیرخانه

081-383032010-11

217

سعید

           قاسمی

کارپرداز

081-383032010-11

 

 

 

 


 

دفترچه تلفن