تاریخچه

دانشکده اقتصاد و علوم جتماعی

 

۱- تاریخچه احداث و معرفی اجمالی دانشکده

در سال 1367 برای اولین بار مجوز تأسیس رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی گرایش بازرگانی از وزارت علوم اخذ و به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام گردید. به موازات تقویت نیروی انسانی و افزایش تقاضا و در چارچوب برنامه جامع و بلندمدت دانشگاه، رشته علوم اجتماعی نیز در سال 1371 تأسیس گردید. با توجه به تأسیس گرایش‌های جدید در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی و گسترش رشته‌های تحصیلی و افزایش اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری و آموزشی و ارتقاء فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، در سال 1387 گروه­‌های آموزشی اقتصاد، علوم اجتماعی، روان­شناسی و حسابداری در قالب دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی منفک و در محل ساختمان جدید دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه که مراحل احداث آن در سال 1385 به پایان رسیده بود استقرار یافت. و در حال حاضر هر یک از این گروه‌­ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو می‌نمایند. لازم به ذکر است که در ادامه فعالیت­‌های دانشکده، مجوز رشته علوم سیاسی نیز در مقطع کارشناسی در سال 1386 اخذ گردید.

این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با پنج گروه آموزشی اقتصاد، علوم اجتماعی، حسابداری، روانشناسی و علوم سیاسی فعالیت می‌نماید.

۲- معرفی گروه‌ها، رشته‌ها، مقاطع و گرایش‌ها

گروه اقتصاد در مقطع کارشناسی در دو گرایش نظری و بازرگانی دانشجو  فعال دارد و در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و در مقطع دکتری به صورت کلی گرایش علوم اقتصادی و در دو گرایش فرعی توسعه اقتصادی و اقتصاد مالی فعالیت دارد.

گروه علوم‌اجتماعی دارای یک گرایش کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و دو گرایش ارشد جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی و یک دوره دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران است.

روه حسابداری در مقطع کارشناسی  دانشجو  فعال دارد و در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش حسابداری و توسعه مدیریت کسب و کار و در مقطع دکتری  فعالیت دارد.

گروه روانشناسی در دوره کارشناسی روانشناسی و دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی و دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی، دکتری رشته روانشناسی(بدون گرایش)  درحال پذیرش و تربیت دانشجو می‌باشد.

گروه علوم سیاسی در  مقطع کارشناسی و دوره ارشد اندیشه سیاسی در اسلام مشغول فعالیت می‌باشد.