نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

تلفن همراه

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

پست الکترونیکی

احمد محمدی اکمل

کتابدار

 

242

081-38303211

   

امراله تمسکی

مسئول آموزش

 

309

081-38303211

   

امین ابراهیم زاده رجایی

کارشناس گروه روانشناسی

 

300

08138303211    

حجّت‌الله مینائی

مدیر امور عمومی

 

239

081-38303211

   

حمید نظری فتح

مسئول دفتر ریاست دانشکده

 

254

081-38303211

   

دکتر  روح اله سهرابی

رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب

 

254

081-38303201

 

h-hosseini@basu.ac.ir

دکتر عباس افلاطونی

معاون پژوهشی و دبیر کمیته

 

282

08138303207

 

 

honari@basu.ac.ir

دکتر رضا سلیمانی

معاون آموزشی

 

304

08138303205

   

سامره حیدری

کارشناس گروه اقتصاد

 

262

08138303211

   

سکینه کهنوشی

مسئول آبدارخانه 

 

226

08138303211

   

فریبا تیموری

اپراتور

 

202

08138303211

   

فریبا پورهمدانی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

 

233

08138303211

   

معصومه رجبی

کارشناس حسابداری

 

266

08138303211    

هاله اسماعیلی

کارشناس گروه علوم سیاسی

 

296

08138303211

   

امراله تمسکی

امور اموزشی     081383204    

محسن ملکی

مدیر سیستم

 

304

08138303211

   

مصطفی اکبری متقّی

کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

234

08138303211

   

حجت اله مینایی

امور اعمومی     08138303209    

نادر زارعی سینا

مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده

 

283

08138303211

   

ناهید محمدی فر

مسئول دبیرخانه

 

217

08138303211

   

فهیمه رضیان

کار شناس پژوهشی   243 08138303211