دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,860 نتیجه
از 93
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احساس و ادراک 1313038 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
اخلاق حرفه ای در علوم سیاسی (جبرانی) 1315286 2 کارشناسی ارشد 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
ارتباطات و سیاست 1315228 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 کارشناسی روانشناسی 01 افشین افضلی هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
آزمونهای روان شناختی 1313258 2 کارشناسی ارشد 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/30 (14:00 - 16:00)
آزمونهای روان شناختی 1313258 2 کارشناسی ارشد 02 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/30 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
اصول حسابداری (2) 1316003 3 کارشناسی 02 حسن زلقی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/03 (16:00 - 18:00)
اصول حسابداری (2) 1316003 3 کارشناسی 01 محسن ختن لو هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری (2) 1316003 3 کارشناسی 03 عباس افلاطونی هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/10 (16:00 - 18:00)
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 کارشناسی روانشناسی 01 شهریار یارمحمدی واصل هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00)
اصول علم اقتصاد 1312014 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/13 (14:00 - 16:00)
اصول علم سیاست 1312018 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 سلیمان پاک سرشت هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) 1315216 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رضا سلیمانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی کار آفرینی 1314236 3 کارشناسی 01 عباس صمدی هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1316006 3 کارشناسی 02 امیرحسین رهبر هرهفته چهارشنبه (13:00 - 16:00) 1403/04/13 (16:00 - 18:00)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1316006 3 کارشناسی 01 امیرحسین رهبر هرهفته چهارشنبه (10:00 - 13:00) 1403/04/09 (14:00 - 16:00)
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 محمدحسن فطرس هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1403/04/09 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,860 نتیجه
از 93