بازگشت به صفحه کامل

آغاز به کار اتاق فکر استان همدان

آغاز به کار اتاق فکر استان همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به منظور افزایش هم‌فکری نخبگان و خبرگان سراسر کشور در موضوعات ملّی و منطقه‌ای، اتاق‌های فکر استانی در دانشگاه‌های مادر استان از طریق همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود...

به منظور افزایش هم‌فکری نخبگان و خبرگان سراسر کشور در موضوعات ملّی و منطقه‌ای، اتاق‌های فکر استانی در دانشگاه‌های مادر استان از طریق همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود.

فعّآلیت‌های اتاق فکر استانی مبتنی بر جمع‌بندی نظرات کارشناسی خبرگان استانی و تمرکز بر مدیریّت دانش خبرگی است. مدل اجرایی انجام این وظیفه می‌تواند سه جانبه‌گرا باشد؛ یعنی برای برگزاری جلسه‌های اتاق فکر از 1) خبرگان و نخبگان دولتی و اجرایی، 2) استادان و کارشناسان دانشگاهی، 3) نخبگان و خبرگان محلّی و ملّی و اتاق‌های فکر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و سمن‌ها دعوت به عمل می‌آید. همچنین، با توجّه به موضوعات مبتلا به استان همدان و با محوریّت اتاق فکر استانی، گروه‌های تخصّصی و کمیته‌های ویژه در زمینه‌های ذیل تشکیل می‌گردد و از صاحب‌نظران هر حوزه به این جلسه‌ها جهت ارائه‌ی ایده‌ها و دیدگاه‌ها و از همه مهم‌تر مسأله‌یابی و طرح مسأله دعوت می‌شود:

الف) اقتصاد و محیط زیست منطقه‌ای

ب) مباحث شهری، ترافیکی، فضای سبز

پ) مسائل اجتماعی ـ فرهنگی، جمعیّتی، اقتصادی، بهداشت عمومی، بهداشت روان و ...

ت) علم و فناوری

اتاق فکر استان همدان ضمن مسأله‌شناسی منطقه‌ای در زمینه‌های فوق، و برگزاری نشست‌های تخصّصی با حضور نخبگان استانی، مستندسازی گزارش‌ها و اقدامات و ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی کاربردی در خصوص مسائل منطقه‌ای و خاصّ استان همدان، نتیجه‌ی بررسی‌های کارشناسی را به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منعکس می‌کند. بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری، دبیرخانه‌ی اتاق فکر استانی در دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی مستقر می‌باشد. شورای سیاست‌گذاری اتاق فکر استانی پنج عضو دارد. اعضای این شورا متشکّل از ریاست دانشگاه دکتر منصور غلامی، معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه دکتر اکبر عروتی موفّق، دکتر ابوالقاسم یعقوبی ریاست دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، و دو نفر عضو هیأت علمی آقایان دکتر سلیمان پاک‌سرشت و دکتر حاتم حسینی از اعضای هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. مدیر اتاق فکر استانی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، ریاست دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، می‌باشند. اوّلین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری هیجدهم دی ماه 1393 در محلّ دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.