بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و حسابداری

برگزاری جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و حسابداری در روز سه شنبه،1397/08/29 ساعت 13:00-11:00 در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.

جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و حسابداری و مدیریت در روز سه شنبه،1397/08/29 ساعت 13:00-11:00 در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.