بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اندازه گیری ظرفیت مالی در کشور ایران » توسط خانم فرزانه فشی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرزانه فشی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان « اندازه گیری ظرفیت مالی در کشور ایران» با راهنمایی دکترعزت‌اله‌ عباسیان در روزدوشنبه هفدهم آذرماه 1393 از ساعت 15تا 17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.