بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای حسین نادری پور در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «تبیین بهزیستیروانشناختی براساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت، و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان » با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای حسین نادری پور در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «تبیین بهزیستیروانشناختی براساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت، و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان » با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی