بازگشت به صفحه کامل

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سیده مهسا سالم در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش چشم انداز زمانی در رابطه بین خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترحسین محققی و مشاوره دکتر مسیب یار محمدی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سیده مهسا سالم در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش چشم انداز زمانی در رابطه بین خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترحسین محققی و مشاوره دکتر مسیب یار محمدی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی