بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه اساتید محترم

قابل توجه اساتید محترم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعضای محترم هیات علمی دانشکده که نامه ترفیع آنان از ناحیه معاونت اداری-پشتیبانی دانشگاه اعلام شده است،خواهشمند است مدارک را هر چه سریعتر تحویل نمایند.

اعضای محترم هیات علمی دانشکده که نامه ترفیع آنان از ناحیه معاونت اداری-پشتیبانی دانشگاه اعلام شده است،خواهشمند است مدارک را سریعا تحویل نمایند.