بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان گرامی جهت تکمیل فرم های ارزیابی اساتید در نیمسال 3961 از تاریخ 18 آذرماه تا 22 آذرماه می توانند به سامانه آموزش مراجعه نمایند. دانشجویانی که در ارزیابی شرکت نکنند قادر به انتخاب واحد نیمسال دوم (3962 ) نخواهند بود.

دانشجویان گرامی جهت تکمیل فرم های ارزیابی اساتید در نیمسال 3961 از تاریخ 18 آذرماه تا 22 آذرماه می توانند به سامانه آموزش مراجعه نمایند. دانشجویانی که در ارزیابی شرکت نکنند قادر به انتخاب واحد نیمسال دوم (3962 ) نخواهند بود.