اساتید دانشکده

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی جامعه شناختی اسناد در ازدواج موفق و ناموفق در گروه های مختلف اجتماعی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
شکوفه اکبری سبک زندگی و سلامت جنسی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زهره بخشی نظر عوامل جامعه شناختی مرتبط با دامنه پوشش زنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
زینب براتی مطالعه کیفی زنانه شدن مصرف نمایشی در شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/18
مهدی پارسامنش تحلیل جامعه شناختی فهم مردان و زنان از دلایل طلاق:اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
حجت اله چراغی عسکرابادی مطالعه ی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در میان زنان شهر دلفان کارشناسی ارشد 1394/10/16
رحمان چکی زاده بررسی رابطه ی عوامل اجتماعی و سلامت روانی زنان شهرستان بهمئی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
زیبا رحمانی فرح بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی بر تمایلات فرزندآوری زنان 49-15 ساله ی همسردار شهر همدان کارشناسی ارشد 1395/11/20
محبوبه رویین تن بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شاغل در بخش اشتغال غیر رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
تهمینه سلملیان مقایسه جامعه شناختی نقش روشنفکران در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/05
محسن شکری بدیع نیا بررسی جامعه شناختی افسردگی در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی-اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
فاطمه قائمی قائمی بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان کارشناسی ارشد 1393/11/25
خدیجه گنجی زاده بررسی عوامل موثر بر ترس از ازدواج در پسران شهر کوه دشت کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/18
ندا لطیفی پاک بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اولیا در امور مدارس متوسطه ی دوم همدان کارشناسی ارشد 1394/10/23
رضا می ابادی بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی دربین جوانان شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مهدی مرادی بررسی الگو های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قطع متوسطه شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
سیدسجاد میرجلیلی بررسی جامعه شناسی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان به طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
فاطمه ناجی مهر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی در مناطق شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
کبری هنری لطیف پور تحلیل پدیدارشناسانه تجربه ابتلا و مدیریت بیماری ام اس در بین مبتلایان به این بیماری و آثار اجتماعی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییرات اجتماعی 1312048 3 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی پزشکی 1312028 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1312012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1312035 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی صنعتی 1312064 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1312013 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییرات اجتماعی 1312048 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی پزشکی 1312028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1312012 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1312035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی صنعتی 1312064 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1312013 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1