ارتقاءدکتر حمید سپهردوست به مرتبه استادی

ارتقاءدکتر حمید سپهردوست به مرتبه استادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نوزدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء  عضو هیأت علمی این دانشکده همراه بود.

 

 

در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر حمید سپهردوست عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی به مرتبه استادی ارتقاء یافت.