اسامی پژوهش گران برترسال 1394 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

اسامی پژوهش گران برترسال 1394 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی، دکتر محمد حسن فطرس ، دکتر جواد افشار کهن به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده وهمچنین آقایان دکتر محمد مولایی گروه اقتصاد،دکتر حاتم حسینی گروه علوم اجتماعی،دکتر حسن رحیمی گروه علوم سیاسی،دکتر افلاطونی گروه حسابداری و دکتر مهران فرهادی گروه روان شناسی به عنوان پژوهشگران برتر گروه های آموزشی معرفی شدند.

آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی، دکتر محمد حسن فطرس ، دکتر جواد افشار کهن به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده وهمچنین آقایان دکتر محمد مولایی گروه اقتصاد،دکتر حاتم حسینی گروه علوم اجتماعی،دکتر حسن رحیمی گروه علوم سیاسی،دکتر افلاطونی گروه حسابداری و دکتر مهران فرهادی گروه روان شناسی به عنوان پژوهشگران برتر گروه های آموزشی معرفی شدند