استادارجمند جناب‌آقای‌دکتریعقوبی انتخاب شایسته شما را به‌عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی تبریک عرض می‌نماییم

استادارجمند جناب‌آقای‌دکتریعقوبی انتخاب شایسته شما را به‌عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی تبریک عرض می‌نماییم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

استادارجمند؛ جناب‌آقای‌دکترابوالقاسم‌یعقوبی، با احترام موفقیت شما را به‌عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی درسطح دانشگاه واستان تبریک عرض می‌نمائیم وبرای شما عزت وسربلندی ازخدای منان خواستاریم.