استاد بزرگوار جناب آقای دکتر قاسم نوروزی

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر قاسم نوروزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در گذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم علو درجات را از ایزد منان خواستاریم.

 در گذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم علو درجات را از ایزد منان خواستاریم.
«از طرف اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی»