اطلاعیه در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ورودی سال 1399

اطلاعیه در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ورودی سال 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان ورودی سال  1399 در دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی به استحضار می‌رساند جهت انجام کارهای آموزشی و اداری با کارشناس گروه آموزشی خود تماس بگیرید.

شماره تلفن های دانشکده: 08138290961 - 08138381264

خانم پور همدانی کارشناس گروه علوم اجتماعی داخلی :233

آقای ابراهیم زاده رجایی کارشناس گروه روانشناسی داخلی: 300

خانم حیدری کارشناس گروه اقتصاد داخلی: 262

خانم نایینی کارشناس گروه علوم سیاسی داخلی:296

خانم رضیان کارشناس گروه حسابداری و مدیریت کسب و کارهای کوچک داخلی:273

لیست کامل شماره تلفن کارکنان دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

واتساپ :   09183129030  

ایمیل: ecofac1399@gmail.com