اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 951

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 951


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به طلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه امتحانات از مورخ 95/10/5 در سامانه گلستان پورتال شخصی هر فرد فعال خواهد بود،شایان ذکر است دانشجویان شبانه جهت گرفتن کارت ورود به جلسه باید نسبت به پرداخت و تسویه کامل شهریه خود اقدام نمایند. همراه داشتن کارت ورود به جلسه در امتحانات الزامیست.

به طلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه امتحانات از مورخ 95/10/5 در سامانه گلستان پورتال شخصی هر فرد فعالخواهد بود،شایان ذکر است دانشجویان شبانه جهت گرفتن کارت  ورود به جلسه باید نسبت به پرداخت و تسویه کامل شهریه خود اقدام نمایند.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه در امتحانات الزامیست