اطلاعیه مهم آموزشی

اطلاعیه مهم آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان محترم ضمن آرزوی قبولی در امتحانات پایان نیم سال موارد ذیل را رعایت فرمایید:

دانشجویان محترم ضمن آرزوی قبولی در امتحانات پایان نیم سال موارد ذیل را رعایت فرمایید:
1- همراه داشتن کارت امتحان و کارت دانشجویی در جلسه امتحان الزامی است.
2- حضور به موقع دانشجویان در جلسه امتحان (چند دقیقه قبل از شروع امتحان)الزامی است.
3- امضا نمودن صورت جلسه امتحانی الزامیست در غیر این صورت دانشجو به عنوان غائب محسوب می گردد.
4- دانشجویان محترم بر اساس لیست تعیین شده مختص هر کلاس حضور یابند.
5- همراه داشتن جزوه ، کتاب و هرگونه یادداشت در جلسه امتحان ممنوع می باشد.
6- دانشجویان محترم قبل از ورود به جلسه امتحان تلفن همراه خود را خاموش نمایید.
7- آن دسته از دانشجویانی که مرتکب تخلف شوند تا یک هفته بعد از امتحان حق اعتراض دارند ودر غیر این صورت موارد به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد.
8- جهت ایجاد نظم در آزمون از جابجایی صندلی ها جدا" خودداری نمایید.
                                                
                                                                 اداره آموزش دانشکده