انتصاب معاونت آموزش جدید دانشکده ی علوم اقتصادی و اجتماعی

انتصاب معاونت آموزش جدید دانشکده ی علوم اقتصادی و اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ریاست محترم دانشگاه طی حکمی  آقای دکتر رضا سلیمانی را به عنوان معاونت آموزش دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی منصوب  کردند.انتصاب جناب آقای دکتر رضا سلیمانی  را به ایشان تبریک عرض می‌نماییم .