برنامه حضوراعضای هیأت علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی

برنامه حضوراعضای هیأت علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای برنامه اعلام شده دانشگاه جهت حضور اساتید در محل دفتر کار خود در دانشکده از تاریخ 31 خرداد ماه  1399   الی 11 تیر ماه 1399 بدینوسیله به شرح زیر برنامه حضوراعضای هیأت علمی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی به‌پیوست اعلام می‌گردد.

گروه علوم اجتماعی

گروه علوم اقتصاد

گروه حسابداری

گروه روان‌شناسی

گروه علوم سیاسی

اساتید مدعو گروه حسابداری