برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تآکید بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی(مورد مطالعه دشت بهار همدان) » توسط خانم آزاده سادات حسینی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده سادات حسینی در رشته‌ اقتصاد گرایش علوم اقتصادی با عنوان «تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تآکید بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی(مورد مطالعه دشت بهار همدان) » با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزدوشنبه چهاردهم مهرماه 1393 از ساعت 15 تا 17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.