برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد و برنامه ریزی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد و برنامه ریزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی مقایسه عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سال های 1392-1373» توسط خانم آزاده شهاب

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده شهاب در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی مقایسه عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سال های 1392-1373» با راهنمایی دکترمحمد مولایی در سه شنبه نوزدهم خرداد ماه 1394 از ساعت11 تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی