برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر حداقل دستمزد بر فقر مناطق شهری و روستایی در ایران» توسط آقای افشین بنه گزی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای افشین بنه گزی در رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی تاثیر حداقل دستمزد بر فقر مناطق شهری و روستایی در ایران» با راهنمایی دکترسعید عیسی زاده در روزدوشنبه پانزدهم دی ماه 1393 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم