برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران» توسط خانم فرزانه شالیاری

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرزانه شالیاری در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران» با راهنمایی دکترعلی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه پانزدهم دی ماه 1393 از ساعت8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی