برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «ارزیابی رابطه ساختار بازار بانکی ایران و کانال وام دهی سیاست پولی» توسط خانم راحله طهماسبی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم راحله طهماسبی در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «ارزیابی رابطه ساختار بازار بانکی ایران و کانال وام دهی سیاست پولی» با راهنمایی دکترحمید کردبچه در روزیکشنبه بیست و ششم اسفند ماه 1393 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی