برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت،درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای ترکیه،مالزی،اندونزی و ایران » توسط آقای رضا امرانی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای رضا امرانی در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت،درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای ترکیه،مالزی،اندونزی و ایران» با راهنمایی دکترمحسن ابراهیمی در روزسه شنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1393 از ساعت9:30 تا 11:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی