برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم زهرا زرگوش در رشته توسعه و اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان : «بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران» با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و مشاوره دکتر نادر مهرگان در دوشنبه پنجم مهرماه1395از ساعت17:30 تا 19:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم زهرا زرگوش در رشته توسعه و اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان : «بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران» با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و مشاوره دکتر نادر مهرگان در دوشنبه پنجم مهرماه1395از ساعت17:30 تا 19:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی