برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه قائمی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان» روزشنبه بیست و پنجم بهمن1393 از ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه قائمی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان» با راهنمایی دکتراسماعیل بلالی در روز شنبه بیست و پنجم بهمن 1393 از ساعت 16 تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.