برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی نقش برابری نسیتی در تمایلات فرزند آوری زنان ازدواج کرده 25-49 ساله شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان»توسط آقای آرش طاووسی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای آرش طاووسی در رشته‌ی جامعه شناسی با عنوان «بررسی نقش برابری نسیتی در تمایلات فرزند آوری زنان ازدواج کرده 25-49 ساله شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان»با راهنمایی دکترحاتم حسینی در روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 از ساعت 16 تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.