برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم خدیجه مخدومی در رشته جامعه شناسی با عنوان:"بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم خدیجه مخدومی در رشته جامعه شناسی  با عنوان : «بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان» با راهنمایی دکتر اسماعیل بلالی درچهارشنبه بیست ویکم  بهمن  ماه 1394 از ساعت10 تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی