برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه تیموری در رشته حسابداری با عنوان « بررسی ساختار سرمایه ی بهینه ی بانک صادرات بر مبنای ریسک و هزینه ی سرمایه به منظور بهبود عملکرد »

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه تیموری در رشته حسابداری با عنوان «بررسی ساختار سرمایه ی بهینه ی بانک صادرات بر مبنای ریسک و هزینه ی سرمایه به منظور بهبود عملکرد» با راهنمایی دکترشمس زاده در روز چهارشنبه یکم مهر ماه 1394 از ساعت14:30تا 16:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی