برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نسیبه گراوند حیدرانلو در رشته حسابداری با عنوان : «ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سرمایه در گردشش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم نسیبه گراوند در رشته حسابداری  با عنوان : «ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سرمایه در گردشش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکتر حسن زلقی در یک شنبه بیستم تیر  ماه 1394 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی