برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسعود حمزه نیک نیافرد در رشته حسابداری با عنوان : «بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر میزان به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت‌ها» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت11تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسعود حمزه نیک نیافرد در رشته حسابداری با عنوان : «بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر میزان به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت‌ها» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت11تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی