برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم بهاره خوش بیان در رشته حسابداری با عنوان : «بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکتها» با راهنمایی دکترحسن زلقی در چهارشنبه پنجم مهر ماه 1396 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم بهاره خوش بیان در رشته حسابداری با عنوان : «بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکتها» با راهنمایی دکترحسن زلقی در چهارشنبه پنجم مهر ماه 1396 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی