برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ثمانه زارعی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی بر مبنای هوش هیجانی ، اخلاقی و فرهنگی»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ثمانه زارعی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی بر مبنای هوش هیجانی ، اخلاقی و فرهنگی» با راهنمایی دکترذوقی پایدار در روز سه شنبه  بیستم بهمن ماه 1394 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی