برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید امیر حسین مهربان در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی بهزیستی­روانشناختی بر اساس طرحواره­های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید امیر حسین مهربان در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی بهزیستی­روانشناختی بر اساس طرحواره­های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی