برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم کژال مرادی در رشته روانشناسی با عنوان : "مطالعه یادگیری داده های شنیدار در خواب"با راهنمایی دکترخسرو رشید در شنبه بیستم خرداد ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم کژال مرادی در رشته روانشناسی با عنوان : "مطالعه یادگیری داده های شنیدار در خواب"با راهنمایی دکترخسرو رشید در شنبه بیستم خرداد ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی