برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پر خطر دانش آموزان » توسط خانم فریده پیری

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فریده پیری در رشته‌ی روان 
شناسی گرایش روانشناسی تربیتی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پر خطر دانش آموزان» با راهنمایی دکتر مصیب یار محمدی در روز سه شنبه بیست و دوم مهرماه 1393 از ساعت 11 تا 13 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.