برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم ...

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم ...


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اکرم نیازی در رشته علوم سیاسی-اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان : «اندیشه مشروطه و تحول در حکومت مندی ایرانی» با راهنمایی دکتر سید مرتضی هزاوه ای چهارشنبه بیستم بهمن ماه 1395 از ساعت14 تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی


 

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اکرم نیازی در رشته علوم سیاسی-اندیشه سیاسی در اسلام  با عنوان : «اندیشه مشروطه و تحول در حکومت مندی ایرانی» با راهنمایی دکتر سید مرتضی هزاوه ای چهارشنبه بیستم بهمن   ماه 1395 از ساعت14 تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی