برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه فعلی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان:"مطالعه فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : بازار و پاساژ شهر همدان)"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمیه فعلی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان : «مطالعه فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : بازار و پاساژ شهر همدان» با راهنمایی دکتر اسداله نقدی در یکشنبه بیست و هفتم دی  ماه 1394 از ساعت8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی