برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «پیش بینی پذیری تحرکات قیمت نفت خام ایران با استفاده از قیمت سهام مرتبط با صنعت نفت» توسط آقای فرهاد قمری فرزاد

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای فرهاد قمری فرزاد در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «پیش بینی پذیری تحرکات قیمت نفت خام ایران با استفاده از قیمت سهام مرتبط با صنعت نفت» با راهنمایی دکترمحمد کاظم نظیری دریک شنبه چهاردهم تیر  ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی