برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای فردین کرمی در رشته علوم اقتصادی با عنوان: " بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی رشد تولید ناخالص داخلی(gpd)در ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای فردین کرمی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی رشد تولید ناخالصی داخلی(GDP)در ایران» با راهنمایی دکتر اکبر خدابخشی دردو شنبه هفتم دی  ماه 1394 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی