برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شیری در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مرضیه شیری در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» با راهنمایی دکتر محمد حسن فطرس در دوشنبه دوازدهم  بهمن  ماه 1394 از ساعت16 تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی