برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مرتضی کاکی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی آثار رفاهی تغییر قیمت انرژی در ایران»

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مرتضی کاکی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان : «بررسی آثار رفاهی تغییر قیمت انرژی در ایران» با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری در چهارشنبه نهم تیر ماه 1394 از ساعت9 تا 11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی