برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم الهام ناصری نژاد در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تاثیر تولید ناخالص داخلی،حجم نقدینگی ، و نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت سهام بانکهای حاضر در بازار بورس تهران» با راهنمایی دکتراکبر خدابخشی در دوشنبه دوازدهم مهر ماه 1395 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم الهام ناصری نژاد در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تاثیر تولید ناخالص داخلی،حجم نقدینگی ، و نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت سهام بانکهای حاضر در بازار بورس تهران» با راهنمایی دکتراکبر خدابخشی در دوشنبه دوازدهم مهر ماه 1395 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی