برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم الهه خدایی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اشتغال و ارزش افزوده در صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران» با راهنمایی دکتر عزت اله عباسیان در دوشنبه بیست و یکم آذرماه 1395 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم الهه خدایی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اشتغال و ارزش افزوده در صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران» با راهنمایی دکتر عزت اله عباسیان در دوشنبه بیست و یکم آذرماه 1395 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی